05 avril 2013 ~ 0 Commentaire

Cham cong nhan viec nha xuong, nha may

Chấm nhân công sự nhà xưởng, xí nghiệp

Đối với một số xí nghiệp,xưởng chế tạo chúng mình nên sử dụng biện pháp site Với Thẻ không xúc tiếp (thẻ proximity).

Từng 1 nhân viên/nhân công vẫn sẽ được cung cấp 1 thẻ không tiếp cận (thẻ proximity).

Từng thẻ còn có một mã số duy nhất.

Ngay khi thẻ được cấp cho một cán bộ thì sẽ một số tin tức về nhân viên trên cũng sẽ được gán ghép cùng mã thẻ do cán bộ đó phía trên phần mềm kèm theo đầu đọc.

Cham cong nhan viec nha xuong, nha may

Ngay khi tới những miền đề nghị phải quét thẻ cán bộ giơ thẻ bởi các bạn trước đầu đầu đọc. Bởi là ổ đọc thẻ không tiếp cận hãy cán bộ có thể giơ thẻ bước đầu đọc từ 2 đến 10 cm mà ổ đọc có khả năng sẽ có khả năng đọc được mã thẻ. Sau việc quét thẻ, trong trường hợp coi như là thẻ đã được khai báo tại đầu đọc kèm theo phần mềm mô hình thì sẽ thông tin về thời gian kèm theo trạng thái bởi cán bộ/công nhân cũng sẽ được lưu đến đầu đọc đồng thời được đưa đối với mềm hệ thống khi đầu thiết bị đọc này được nối kết cùng phần mềm hệ thống. Trong trường hợp mã thẻ chưa khai báo thì mô hình sẽ thông báo chính là thẻ phạm quy đồng thời một vài tin tức sắp tới sẽ không nhất thiết lưu lại.

Tuỳ thuộc vào vào lượng số công nhân giờ đây cũng như tiềm năng mở rộng mai sau chúng ta cũng sẽ cung ứng để quý khách hàng ổ đọc thẻ có bộ nhớ tương ứng, phù hợp với phạm vi và sự phát triển sau này do công ty.

Tuỳ đến diện tích mặt bằng, lược đồ vận động mà 1 nhà máy có thể dùng một hay nhiều máy chấm công có thể được đặt tại các khu vực phù hợp như là: cổng đến nhà máy, cửa đến công sở, cửa vào nhà xưởng, cửa tới nhà ăn,…Từng 1 Đồ dùng Chấm Công cũng sẽ được để cùng 1 tên duy nhất nhận diện lên trên phần mềm quản lý.

Mô hình có khả năng hoạt động ở tại chế độ trực tuyến hoặc là off-line. Ở quy trình trực tuyến, vài số liệu đầu đọc nhận được sẽ được đem luôn về phần mềm hệ thống. Trong quy trình off-line, các số liệu tư liệu đọc có khả năng được sẽ được lưu tới bộ nhớ do đầu đọc. Tới trong khi đầu đọc có thể được nối kết cùng với phần mềm hệ thống, các số liệu tư liệu trên sẽ luôn được đưa về phần mềm hệ thống.

Phần mềm hệ thống cung cấp nhiều thuộc tính chấm công như gây dựng quãng thời gian làm việc, ước lượng thời giờ tạo điều kiện để quét thẻ, quãng thời gian sẽ được tính coi là đi muộn, tới sớm, khoảng thời gian nghỉ lễ,…Bên cạnh đó phần mềm còn cung cấp khá nhiều đặc trưng khác nữa như tường thuật, backup số liệu, cập nhật số liệu,…

Các tin tức về nhân viên/công nhân có thể có thể được in trực tiếp lên thẻ (mỗi loại thẻ proximity mỏng (0,8mm) mới có khả năng in được) hay in trên giấy đồng thời kẹp cùng với thẻ để có thể sử dụng lại thẻ trên cho cán bộ/công nhân khác trong khi một vài cán bộ/nhân công này nghỉ việc.

logo Máy chấm công

Laisser un commentaire

Vous devez être Identifiez-vous poster un commentaire.

Geargiants3 |
Kitetoilet27 |
Cancfordogs9 |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | Wwwbotitouchcom
| Club46risk
| Ngregoryphilipd5