05 avril 2013 ~ 0 Commentaire

Cham nhan cong viec nha xuong, nha may

Chấm nhân công việc nhà xưởng, nhà máy

Còn về một số nhà máy,xưởng chế tạo chúng ta hãy sử dụng giải pháp may cham cong the giay Với Thẻ không tiếp xúc (thẻ proximity).

Từng một nhân viên/công nhân vẫn sẽ được cung cấp đáp ứng 1 thẻ không xúc tiếp (thẻ proximity).

Mỗi thẻ còn có 1 mã số duy nhất.

Trong khi thẻ có thể được cấp cho 1 cán bộ thì những thông tin ở nhân viên này vẫn sẽ được gán cùng với mã thẻ của cán bộ đó phía trên phần mềm kèm với đầu đọc.

Cham nhan cong viec nha xuong, nha may

Ngay khi đến một số miền đòi hỏi hãy quét thẻ cán bộ giơ thẻ của mình trước đầu đầu đọc. Vì chính là ổ đọc thẻ không tiếp cận hãy nhân viên có khả năng giơ thẻ bước ổ đọc ở 2 tới 10 cm mà ổ đọc luôn luôn có khả năng đọc có thể được mã thẻ. Sau khi quét thẻ, giả dụ như là thẻ đã được khai báo trong đầu đọc và phần mềm hệ thống thì thông tin về quãng thời gian cũng như tình trạng bởi cán bộ/người lao động vẫn sẽ được lưu đến đầu đọc và được mang về phần mềm hệ thống khi đầu đầu đọc này được kết nối với phần mềm hệ thống. Nếu mã thẻ chưa được khai báo thì mô hình đang thông tin như là thẻ không hợp lệ và những tin tức có thể đã không nhất thiết lưu lại.

Tuỳ thuộc về đến lượng số công nhân hiện tại và kĩ năng mở rộng mai sau chúng tôi có khả năng cũng cung ứng cho quý người tiêu dùng thiết bị đọc thẻ có bộ nhớ phù hợp, phù hợp cùng giới hạn cũng như sự mở rộng sau này do công ty.

Tuỳ vào diện tích mặt với, sơ đồ hoạt động mà 1 xí nghiệp có thể sử dụng một số máy chấm công có thể được đặt tại các vị trí phù hợp như là: cổng vào xí nghiệp, cửa vào văn phòng, cửa vô nhà xưởng, cửa vào căng tin,…Từng một Thiết bị Chấm Công sẽ luôn được đặt cùng với một tên duy nhất nhận diện trên phần mềm quản lý.

Hệ thống có khả năng vận động tại quy trình trực tuyến hay là off-line. Trong quy trình online, vài số liệu tư liệu thiết bị đọc có được cũng sẽ được đưa ngay về phần mềm hệ thống. Trong quy trình off-line, các dữ liệu đọc có thể được cũng sẽ được lưu đến bộ nhớ do đầu đọc. Tới trong khi ổ đọc có thể được kết nối cùng phần mềm hệ thống, một số dữ liệu trên vẫn sẽ được đem còn về mềm hệ thống.

Phần mềm mô hình cung cấp cực kỳ nhiều tính năng chấm công như kiến lập thời giờ làm việc, ước lượng thời giờ tạo điều kiện cho quét thẻ, quãng thời gian sẽ luôn được tính coi là đi muộn, đến sớm, khoảng thời gian nghỉ lễ,…Vả lại phần mềm còn cung cấp đáp ứng cực kì nhiều tính năng nữa như là tường thuật, backup dữ liệu, cập nhật dữ liệu,…

Các tin tức ở cán bộ/người lao động có thể được in thẳng tới lên thẻ (mỗi mẫu thẻ proximity mỏng (0,8mm) mới có khả năng in có thể được) hay như in nằm trên giấy và kẹp với thẻ để có khả năng sử dụng lại thẻ trên để nhân viên/công nhân nữa ngay khi một vài cán bộ/nhân công trên nghỉ việc.

logo Máy chấm công

Laisser un commentaire

Vous devez être Identifiez-vous poster un commentaire.

Geargiants3 |
Kitetoilet27 |
Cancfordogs9 |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | Wwwbotitouchcom
| Club46risk
| Ngregoryphilipd5